Privatumo politika

Ši Privatumo politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos jūs pateikiate mums arba kuriuos mes renkame ir tvarkome Jums naudojantis LODVILA internetine svetaine www.lodvila.lt. Mes gerbiame Jūsų privatumą ir saugome Jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikiate mums per šią svetainę. Šioje Privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.

Karjera

Mes tvarkome kandidatų, kurie el. paštu, per darbo paieškos portalus arba naudodamiesi mūsų interneto svetainės skyriuje „Kontaktai“ esančia paraiškos forma atsiuntė savo CV tiesiogiai mums, asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, CV ir motyvacinį laišką) darbuotojų atrankos tikslu. Kai kandidatai pateikia mums savo duomenis, duomenų teikimas grindžiamas kandidato laisvu sutikimu. Tolesnis asmens duomenų tvarkymas personalo atrankos tikslais grindžiamas mūsų teisėtais interesais tvarkant kandidato paraišką, vertinant joje pateiktą informaciją, organizuojant derybų procedūrą, vedant derybas ir išlaikant įrodymus, pagrindžiančius įdarbinimo proceso teisėtumą. Jeigu nepateiksite savo asmens duomenų, mes negalėsime pakviesti Jūsų pokalbiui ir įvertinti Jūsų kandidatūros į darbo vietą.

Vykdydami atranką į darbo vietas, tvarkome tik tuos kandidatų asmens duomenis, kurie yra susiję su kvalifikacija, profesine kompetencija ir savybėmis. Mes nerenkame ir netvarkome kandidatų specialių kategorijų asmens duomenų, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.

Mes saugome kandidatų asmens duomenis tol, kol vyksta atranka į konkrečią darbo vietą, ir ne ilgiau kaip 6 mėnesius po to. Pasibaigus atrankos į konkrečią vietą laikotarpiui, ištriname kandidatų atsiųstą CV ir kitus duomenis, išskyrus atvejus, kai esame gavę kandidato sutikimą jo asmens duomenų tvarkymui ilgiau, kad galėtume siūlyti darbo vietą. Tokiu atveju kandidato asmens duomenis saugome 1 metus.

Kreipimosi forma

Mes naudojame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą ir Jūsų užklausos turinį), kuriuos įvedėte į mūsų internetinės svetainės skyrių „Kreipimosi forma“, tam, kad pateiktume atsakymus į Jūsų užklausas remdamiesi savo teisėtais interesais, susijusiais su profesinės veiklos vykdymu ir informacijos saugumo kontrole bei konfidencialumo reikalavimais. Jeigu nepateiksite savo asmens duomenų, mes negalėsime atsakyti į Jūsų užklausą.

Jūsų asmens duomenys atsakymų į užklausas rengimo tikslu saugomi ne ilgiau negu 1 metus.

Duomenų perdavimas

Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums administruoti mūsų interneto svetainę ir saugoti joje esančius duomenis. Šie asmenys gali būti duomenų bazės programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazės administravimo paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir t.t. Jūsų asmens duomenys gali būti atskleidžiami tretiesiems asmenims tik kai to reikalauja taikomi įstatymai, pavyzdžiui, vyriausybės arba teisėtvarkos institucijoms (policijai arba priežiūros institucijoms), arba siekiant užtikrinti mūsų teises ar mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.

Duomenų apsauga

Mes tvarkome duomenis remdamiesi duomenų saugos ir tvarkymo reikalavimais, nustatytais Europos Sąjungos reglamente 2016/679 (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), taip pat Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje galiojančiais duomenų apsaugos įstatymais.

Mes imamės tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų užtikrinti, kad perduodami, saugomi arba kitaip tvarkomi asmens duomenys nebūtų netyčia ar neteisėtai sunaikinti, prarasti, pakeisti, neleistinai atskleisti ar sudarytos sąlygos su jais susipažinti.

Jūsų teisės

Jūs turite šias su jūsų asmens duomenimis susijusias teises:

1) teisę prašyti, kad leistume susipažinti su asmens duomenimis ir juos ištaisytume arba ištrintume, arba apribotume duomenų tvarkymą;

2) teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;

3) teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, paprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu formatu ir teisę netrukdomai persiųsti juos kitam duomenų valdytojui (teisę į duomenų perkeliamumą);

4) teisę atšaukti sutikimą;

Jeigu norite pasinaudoti šiomis teisėmis arba turite klausimų dėl mūsų vykdomo jūsų asmens duomenų tvarkymo, prašome kreiptis į mus adresu lodvila@lodvila.lt


Award winning creative agency

We are building for tomorrow because tomorrow is the future and we want to make a contribution to the wonderful digital age that is awaiting us.